Vilkår og betingelser for DHL Express Easy

DHL Express Easy er DHL Express' service for privatkunder. Forsendelserne transporteres primært med fly, kan sendes til hvilket som helst land i verden (i alt 220 lande og territorier) og leveres direkte til modtageren.
Du kan finde en liste over Service Points her.

Vilkår og betingelser

Når du sender en DHL Express Easy forsendelse er det, DHL Express' vilkår og betingelser der gælder. Følgende gælder også og det beskriver kort de vilkår og betingelser der er gældende for DHL Express Easy.

Uacceptabelt indhold

Følgende kan du ikke sende:

 • Guld, sølv, værdifulde smykker og ure
 • Ædle metaller (bullion), ædle sten og diamanter til industriel brug.
 • Kontanter, pengesedler, valuta, mønter, finansielle dokumenter og andre omsættelige dokumenter og kredit- eller bankkort.
 • Uerstattelige genstande, antikviteter, kunstværker og samleobjekter.
 • Pornograpfi
 • Pirat kopier (replika) og forfalskninger
 • Levende eller døde dyr eller insekter.
 • Blomster eller plante produkter
 • Menneskelige rester eller aske
 • Ulovlige varer som pelse, elfenben og truede animalske produkter
 • Skydevåben, dele af skydevåben og ammunition.
 • Narkotika, stoffer, spiritus, tobak eller farmaceutiske produkter.
 • Farligt gods i henhold til IATA og ADR regler

Eksempler på farligt gods er; Parfumer, lightere, tændstikker, spray dåser, fyrværkeri, lim, fortynder og rengøringsmidler. Mere information og en detaljeret beskrivelse af farligt gods kan findes på www.trafikstyrelsen.dk og www.iata.org.

Yderligere restriktioner kan også gælde og er ikke begrænset til lovgivningen i visse lande. Restriktioner eller sanktioner udstedt af UN / EU / andre regeringsorganisationer kan også gøre sig gældende.

Husk at det er dit ansvar som afsender altid at sikre at indholdet af din pakke er acceptabelt og ikke krænker nogen lov eller regering. DHL Express er ikke ansvarlig for pakker med forbudt indhold.

Hvis du er usikker på, om dine varer kan transporteres eller hvis der er nogen restriktioner af indholdet, bedes du kontakte DHL Express kundeservice på 70 345 345.

DHL Express har ret til at åbne og inspicere alle forsendelser uden forudgående meddelelse til afsender i henhold til DHL Express vilkår og betingelser for transport. DHL Express forbeholder sig retten til at afgøre, om indholdet kan transporteres sikkert og lovligt. (se afsnit 4. Inspektion).

Fotografier af pas, der sendes i DHL Express' netværk, vil blive sendt til det lokale politi.

Priser og afgifter

Prisen for din DHL Express Easy forsendelse er bestemt ud fra dit valg af DHL Express Easy størrelse og destinations landet. Husk at vægten på din forsendelse ikke kan være mere end den maksimalt tilladte vægt af din valgte DHL Express Easy størrelse. Pris, DHL Express Easy forsendelses størrelser, og destinationer kan findes her.

Den pris du betaler inkluderer dør til dør transport fra et DHL Service Point i Danmark til modtager.

Når du sender til et land udenfor EU, kan der blive pålagt yderligere afgifter som skat, told eller moms. Disse er ikke inkluderet i prisen, det vil modtager blive opkrævet ved levering.

Vær' opmærksom på at skat, told og moms beregnes i modtagerlandet af de lokale toldmyndigheder og at modtageren vil blive påkrævet at betale ved levering. DHL Express kan ikke påvirke disse afgifter; De er bestemt udelukkende af de lokale toldmyndigheder og afhænger af forsendelsens indhold og værdi.

Registrer en forsendelse

Det er nødvendigt at du registrerer din forsendelse på www.expresseasy.dk før du sender. Udfyld alt information omkring afsender, modtager og indhold som instruktionerne beskriver. Det er vigtigt at de givne informationer er så detaljerede som muligt, for at vi kan transportere din forsendelse bedst muligt. Beskriv indholdet i detaljer med værdien for hver del, værdien skal være rimelig i forhold til beskrivelsen af varerne og bevis for værdien (i form af kvittering) kan være nødvendig. Bemærk at vi ikke kan levere til postboks. Modtageren skal være en fysisk person med en adresse.

Når du har accepteret vilkårene for transporten, vil et unikt forsendelsesnummer blive dannet til din forsendelse. Det er nødvendigt at du har dette nummer med når du afleverer din pakke i det valgte DHL Service Point.

Du kan finde dit nærmeste DHL Service Point her.

Emballering

Der er 8 forskellige DHL Express Easy størrelser. Når du har lagt indholdet i kassen, udfyld da resten af pladsen med fyldmateriale (bobleplast eller pap/papir) for at sikre at kassen er fyldt helt ud. Væsker skal være pakket med ekstra absorberende materiale.

Du er ansvarlig for at sikre at indholdet i din pakke, er pakket forsvarligt og passer til normal håndtering af transport. Det skal også være pakket så det forebygger skader på andre forsendelser under transporten. Hvis andre forsendelser bliver skadet på grund af din forsendelses indhold ikke er pakket forsvarligt, vil du blive holdt ansvarlig for kompensation.

Se også DHL Express' Vilkår og betingelser for forsendelse

Indlever din forsendelse

Du betaler din forsendelse med kreditkort via hjemmesiden inden du indleverer din forsendelse. Du vil modtage en kvittering for betalingen og en kvittering for din forsendelse, hvor du også vil kunne finde det unikke forsendelsesnummer.

Hvis din forsendelse er toldpligtig, dvs. skal sendes til et land udenfor EU, skal der laves en faktura, som skal vedlægges din forsendelse. Vær opmærksom på at det er dit ansvar som afsender at sikre komplet og korrekt information.

Gem din kvittering, hvor dit unikke forsendelsesnummer står oplyst, dette kan bruges til at spore din forsendelse.

Vær opmærksom på det sidst mulige tidspunkt for indlevering af din forsendelse til det valgte DHL Service Point. Vores transittid er beregnet udfra hvornår DHL Express har afhentet din forsendelse fra det valgte DHL Service Point. Efter du har indleveret din forsendelse vil forsendelsesprocessen starte og DHL Express kan ikke stoppe forsendelsen.

Transittider

DHL Express afhenter pakker fra DHL Service Points indenfor normale arbejdstider. Der bliver ikke foretaget afhentninger på helligdage og i weekender. Senest mulige tidsunkt for at indlevere din forsendelse kan varriere fra Service Point til Service Point. For detaljer kontakt da venligst DHL Express kundeservice på tlf. 70 345 345.

En forsendelse til et storbyområde i EU er normalt leveret den næstkommende arbejdsdag. Til lande udenfor EU, er transittiden for et dokument normalt 1-3 arbejdsdage. Forsendelser med toldpligtigt indhold tager normalt én dag ekstra på grund af toldprocessen. Zoneinddeling og transittid for hvert land kan findes her

DHL Express garanterer ikke transittider. Transittidsoversigten er vejledende.

Vores transittidsoversigt giver et generelt leveringstidspunkt for din forsendelse, men yderligere dage kan pålægges afhængigt af destinations land, indhold og værdi. Toldpligtige forsendelser tager mindst én dag ekstra. Hvis de lokale toldmyndigheder i modtagerlandet bestemmer sig for at undersøge forsendelsen og indholdet nærmere, kan det betyde yderligere dage før levering, som DHL Express ikke har nogen kontrol over.

Levering

DHL Express transporterer din DHL Express Easy forsendelse direkte til modtageren. Derfor er det vigtigt at du oplyser detaljeret information omkring modtageren for at undgå forsinkelser. Fuldt navn, adresse, kontakt informationer, såsom telefonnummer, e-mail og andre vigtige informationer såsom leveringssted på modtageradressen.

Hvis modtageren ikke er hjemme, sørger DHL Express for at give information om at vi har prøvet at levere forsendelsen og beder modtageren kontakte DHL Express for at aftale en ny levering. Hvis modtageren ikke kontakter DHL Express eller hvis vi ikke kan levere forsendelsen, vil vi kontakte dig som afsender og bede om flere instruktioner. Du som afsender er ansvarlig for alle omkostninger relateret til videre transport eller retunering. Se også DHL Express' Vilkår og betingelser afsnit 3. Levering og returnering.

Spor din forsendelse

Du kan spore din forsendelse hele vejen til modtageren. Brug dit unikke forsendelsesnummer til at spore forsendelsen på vores hjemmeside her.

Dit ansvar som afsender

Det er dit ansvar som afsender at sikre; komplet og korrekt indhold og adresse informationer er givet, at indholdet er korrekt pakket, og at indholdet ikke er på listen over genstande der ikke må sendes. Du er ansvarlig for forsendelsen indtil den er blevet indleveret til et DHL Service Point.

Du som afsender "ejer" forsendelsen under transporten, indtil den er blevet leveret hos modtageren. Det betyder, at hvis vi af en eller anden grund ikke kan levere din forsendelse, vil du blive kontaktet for yderligere informationer omkring hvad vi skal gøre med forsendelsen. Du som afsender er ansvarlig for alle udgifter i forbindelse med yderligere transport eller returnering. Læs også DHL Express' Vilkår og betingelser for transport afsnit 3. Levering og returnering.

Udvidet Ansvar

Vi hos DHL Express tager altid godt af dine pakker. Men nogle gange kan der opstå en ulykke, og herefter giver muligheden Udvidet Ansvar fuld sikkerhed og økonomisk kompensation. Hvis du tilføjede og betalte for Udvidet Ansvar for kun 35 DKK, kompenserer vi dig med et fast beløb på 3.000 DKK i tilfælde af skade eller tab, mens det blev transporteret af DHL Express. Reklamerer med dokumenterede detaljer om skaden og hvis vi finder ud af, at skaden blev forårsaget under transport med DHL Express, bliver du kompenseret med et fast beløb på 3.000 DKK for at dække dit indhold og transport. Læs mere nedenfor under Skade på forsendelsen og hvordan reklamerer du.

DHL Express' Ansvar

DHL Express er ansvarlig for din forsendelse under transporten, dvs. efter du har indleveret den i et af vores DHL Service Points, og hele vejen til modtager. DHL Express er ansvarlig for transporten, ifølge DHL Express’ Vilkår og betingelser.

I tilfælde af forsendelsen skulle få skader eller forsvinde, vil vi refundere med max. 25 USD pr.kg. Godtgørelsen kan være mere end den aktuelle værdi af den indleverede forsendelse og værdien skal kunne bevises ved hjælp af en kvittering. Bemærk at den totale værdi af indholdet i forsendelsen ikke må være mere end 7.500,- DKK. Se også DHL Express’ Vilkår og betingelser for transport afsnit 6. DHL's Ansvar.

DHL Express vil også refundere omkostningerne i forbindelse med transporten. DHL Express' ansvar dækker ikke affektionsværdi eller funktionaliteten af brugte varer, eller for indirekte skader på indhold.

Skade på forsendelsen og hvordan reklamerer du

Hvis modtager, ved levering, opdager at forsendelsen er synligt beskadiget, skal modtager gøre DHL Express opmærksom på dette og sikre sig at skaderne er beskrevet både på DHL Express' og modtagers forsendelses dokument. Hvis der ikke er dokumenteret noget om skaden på forsendelses dokumentet, kan du ikke modtage erstatning.

Hvis indholdet er blevet beskadiget, skal du som afsender klage indenfor 30 dage til DHL Express i Danmark. Kontakt DHL Express kundeservice på 70 345 345 og oplys os dit forsendelsesnummer og så vil vi hjælpe dig.

Hvis modtager, efter levering, opdager at forsendelsen er beskadiget, når de åbner forsendelsen, skal DHL Express gøres opmærksom på skaden så hurtigt som muligt, dog ikke senere end 30 dage efter levering. Hvis klagen er indgivet senere, kan du ikke modtage nogen form for erstatning.

Hvis din forsendelse ikke er leveret indenfor 30 dage, og DHL Express ikke kan finde frem til forsendelsens lokation, bliver forsendelsen anset som værende forsvundet og afsender skal lave en reklamation til DHL Express.

Hvis DHL Express findes ansvarlig for skader eller forsvinden, har du som afsender ret til at kunne få erstatning. Du skal være i stand til at bekræfte værdien af det gods du i sin tid indleverede og at skaden eller forsvinden skete mens forsendelsen var under DHL Express' ansvar, (læs DHL Express' Ansvar ovenfor). Kontakt DHL Express kundeservice på 70 345 345 og oplys os dit forsendelsesnummer, så vil vi hjælpe dig.