Find et Service Point

Du kan sende internationale forsendelser med DHL Express fra udvalgte DHL Service Points i hele Danmark.

For at finde dit nærmeste DHL Service Point, vælg da venligst fra listen nedenunder.

Bemærk at du ikke kan sende DHL Retur pakker med Swipbox/Sendoghent.